Ehad Haam Tower Haifa

שם היזם: חברת שגראוי ליבוביץ אחזקות בע”מ וחברת שבט יהודה בע”מ
מיקום הפרויקט: חיפה
אודות הפרויקט:

הקמת מגדל בן 25 קומות מגורים וגג שיכלול 158 יחידות דיור ועוד 30 סדנאות אומנים (ברמת מעטפת) וכן שטחי מסחר (ברמת מעטפת) בנוסף יש לשחזר בנין בן 3 קומות אשר היה קיים בעבר במגרש.
הפרויקט כולו בנוי מעל חניון תת-קרקעי בן 5 קומות
עלות הפרויקט: 101 מיליון ₪
סטטוס: נמסר