Afikim Leatid

שם היזם: מנהלת המגורים של המשטרה
מיקום הפרויקט: אופקים
אודות הפרויקט:

אפיקים לעתיד שלב א’ ב’ ו-ג’. הקמת 92 יח”ד . המבנים מתוכננים ב-3 טיפוסים שונים ומתפתחים