Tirat Yehuda

מיקום הפרויקט: רינתיה – טירת יהודה
אודות הפרויקט:

פרויקט כולל שני גשרי רכבת מעל כביש עתידי 531 ומעל דרך לבית עלמין של רינתיה , מבנה לשני מסילות רכבת כולל קווי תקשורת וגינון .