Tifuli Beer Sheva

מיקום הפרויקט: באר שבע
אודות הפרויקט:

מגדל בקרה:
הקמת מגדל בקרה בגובה 22 מ’ בן 5 קומות המאפשר תצפית ושליטה על המתחם.
מכיל חדרים טכניים שונים,חדרי חשמל וחדר בקרה בקומה העליונה.

מכונת שטיפה:
הקמת מכונת שטיפה לרכבות באורך של כ- 80 מ’ .

מוסך מבנה 100 :
מבנה בטון בשילוב קונבטרוקציית פלדה המשתרע על שטח של כ- 25,000 מ”ר .
הפרויקט כולל עבודות שונות ומגוונות לרבות 4 מסילות הכוללות תעלות ביקורת לטיפול במערכי הרכעבת השונים, מבני עזר ומחסנים, מערך שמנים הממוקם בצמוד למבנה , 4 מעברים תת קרקעיים המקשרים בין המסילות .
מערכות רבות כגון מערכות מים, מערכות אויר דחוס, מערכות שמן , ניקוז, חשמל ובנוסף 3 מתקנים להחלפת גלגלים לרכבות.

מבנה דלק – DP3
במסגרת פרויקט זה הוקם רציף תדלוק כולל מערכות ריקון ושטיפה, תשתיות רטובות , תשתיות חשמל ו- 4 מעברים תת קרקעיים.
כמו כן הוקמה מערכת ייחודית לשטיפת גחון הרכבת .