Road 2

מיקום הפרויקט: מקטע חבצלת אולגה
אודות הפרויקט:

הפרויקט להרחבת כביש החוף ל3 נתיבים במקטע חבצלת אולגה , תחילת הביצוע באוקטובר 2021 נפתח לתנועה של 3 נתיבים ב- 3/2023
במסגרת הרחבת הכביש נבנו גשרים חדשים על נחל אלכסנדר , מחלפים קיימים חודשו והורחבו במטרה ליצור למשתמשי הדרך
חווית נסיעה נעימה ובטוחה תוך הפחתת עומסי התנועה בכביש החוף.
צפוי להסתיים בינואר 2024.