Sami Shimun

שם היזם: המכללה האקדמאית להנדסה סמי שמעון
מיקום הפרויקט: באר שבע
אודות הפרויקט:

הקמת מבנה המשמש לכיתות ומעבדות. ניהול התכנון והביצוע על הקמת מבנה המשמש לכיתות ומעבדות בגודל של 10,000 מ”ר.
סוגי העבודות: בטון, פלדה, בינוי, מערכות, מורכבות של כיתות מעבדה וכיתות תקשוב, פיתוח, גמר וכו’