Mevoot Campus Hanegev

שם היזם: מ.א.בני שמעון
מיקום הפרויקט: קיבוץ שובל
אודות הפרויקט:

הקמת 3 מבנים לשכבות חטיבה עליונה, מבנה מנהלה, 4 מבנים לשכבות חטיבת הביניים, אמפיתאטרון ומסוף נוסעים, כחלק מקמפוס מבואות הנגב.