Kiryat Gat

עיריית קרית גת: שם היזם
מיקום הפרויקט: קרית גת
אודות הפרויקט:

ביצוע תשתיות ופיתוח עבור שכונה חדשה, 7,500 יחידות דיור, בצפון קריית גת, כולל ביצוע גשרים, כבישים, מחלפים, עבודות פיתוח ועוד.