Grand Kanyon Haifa

שם היזם:  קבוצת קבוצת זאבי
מיקום הפרויקט: חיפה
אודות הפרויקט:

מרכז קניות בשטח בנוי של כ-200,000 מ”ר, הכולל חניונים תת קרקעיים, כבישים, גשרים, מנהרות, תחמ”ש, עבודות פיתוח ותשתיות.