פרוגרמה ותכנון פונקציונאלי

בתהליך העבודה על הפרוגרמה אנו לוקחים בחשבון את כל ההיבטים הפונקציונאליים, במטרה לגבש תכנון שעונה בדיוק לצורכי הפרויקט ולמאפייניו, ותואם את מדיניות המזמין.

פרוגרמה היא בראש ובראשונה מסמך מדיניות המבטא את צרכי היזם וכלי תכנוני בסיסי. להכנת פרוגרמה בשלבים המקדמיים של הפרויקט נודעת השפעה רבה על תכנון הפרויקט וביצועו בהמשך.

כאשר היא מתוכננת כהלכה, מהווה הפרוגרמה בסיס לעבודה משותפת של מתכנני הפרויקט והיועצים המקצועיים המלווים אותו, ומאפשרת לכול הגורמים לעבוד בצורה סינרגטית, ביעילות ובגמישות.

כחברה המספקת שירותי ניהול פרויקטים מקצה לקצה, אנחנו באפשטיין מציעים שירות הכנת פרוגרמות ותכנון פונקציונאלי לכל סוגי הפרויקטים בתחומי הבינוי והתשתיות. השירות מוצע ליזמים באמצעות אגף ייעודי לפרוגרמה ותכנון פונקציונאלי כחלק מניהול פרויקט מקיף או כשירות נפרד.

בראש התחום עומד המהנדס עדי קורמן, שהקים את הפעילות הזו בחברה ומוביל אותה. 

תחומי פעילות האגף לפרוגרמה ותכנון פונקציונאלי

בתהליך העבודה על הפרוגרמה אנו לוקחים בחשבון את כל ההיבטים הפונקציונאליים, במטרה לגבש תכנון שעונה בדיוק לצורכי
הפרויקט ולמאפייניו ותואם את מדיניות המזמין.