ניהול ידע

כל פרויקט מלמד אותנו דבר חדש, ואנחנו מאמינים ששיתוף ידע ולמידה הם הדרך להוביל כל פרויקט לביצועים מיטביים

איסוף נתונים ומידע מכל פרויקט בכל שלב, הסקת מסקנות והפקת לקחים הם מבחינתו עניין שבשגרה. מאות הפרויקטים שהובלנו בתחומי הבינוי והתשתיות הם עבורנו לא רק מקור לגאווה, אלא גם בסיס חשוב לשכלול הידע המקצועי וללמידה מתמדת.

שיתוף התובנות והלקחים שנאספים מכל פרויקט לכל אורך הדרך, והנגשתם לכל עובדי החברה באופן רוחבי ועל בסיס שוטף הם מבחינתו המפתח להצלחה. לשם כך פיתחנו מערכת חכמה לשימור וניהול הידע הארגוני שנצבר.

כל הידע במערכת אחת

מערכת ניהול הידע שלנו היא מאגר דיגיטלי עשיר שכולל אינספור רפרנסים מקצועיים, מקרי בוחן ומאמרים שמציגים דרכי התמודדות עם אתגרים הנדסיים ופתרון סוגיות בניהול פרויקטים נושאים נוספים .

הידע במערכת ממופה ומקוטלג, כך שהעובדים יוכלים לשלוף את המידע הרלוונטי לצורכיהם בזמינות מיידית, ולקבל החלטות על בסיס לקחים, מסקנות ותובנות מאירועים מאתגרים ולא שגרתיים שארעו בעבר.

אנחנו מאמינים ששיתוף ידע ולמידה הם הדרך להוביל כל פרויקט לביצועים מיטביים, ומעודדים את העובדים שלנו לשתף בקביעות בלקחים ותובנות שהם או עמיתיהם למקצוע מפיקים.