חשיבות התאום בין חוזי ההתקשרויות בענף הבניה / ד"ר יואב סרנה

הסכמי התקשרויות בין הגורמים השונים המעורבים בהקמתו של פרויקט בניה (מזמין, מנהל פרויקט, מתכננים, קבלני משנה וכדומה…) הינם הבסיס לשפה המשותפת שצריכה להתקיים בין המעורבים בפרויקט. תאום בין החוזים השונים,  אי סתירות ביניהם והגדרה אחידה של התפקידים, האחריות והסמכויות, הינם הבסיס הנדרש למניעת חילוקי דעות. בעיות הנובעות מאי התאמה בין החוזים נדרשות להיפתר יותר מאוחר, לא תמיד באופן נכון, ע"י המערכת המשפטית. חוזים מתואמים הינם הבסיס לתרבות עסקית נכונה של ענף הבניה והתשתיות.

קבלנים טוענים, בצדק, שהינם נאלצים להתמודד עם מאות נוסחים שונים של חוזים במסגרת הגשת הצעות למכרזי בניה. בכל נוסח ישנן הגדרות שונות של תפקידים ומחויבויות, ועל הקבלן להכיר אותם עוד לפני הגשת הצעתו (או לחילופין, דבר שקורה במקרים רבים, להתעלם מהחוזה ולהיות מופתעים ממנו במהלך העבודה, דבר שמביא התקשרויות רבות למערכת המשפטית או למערכות אחרות העוסקות בפתרון סכסוכים).

אחידות חוזה התקשרות בין מזמין וקבלן הינה הכרחית, אך לא מספיקה. חוזה בין מזמין וקבלן חייב להיות מסונכרן לחלוטין עם החוזה שבין המזמין ומנהל הפרויקט המייצג אותו מול הקבלן. לעיתים רחוקות קיים סנכרון בין חוזים אלה, והתוצאה היא שהגדרת תפקיד מנהל הפרויקט, למשל, בחוזה עם הקבלן, אינה מתאימה לסמכויות ולאחריות המוטלים עליו בחוזה שלו עם המזמין.

מערכות חכמות של חוזי התקשרויות הקיימות בעולם אינן מסתפקות בחוזה אחיד בין מזמין וקבלן,   או חוזה בין מזמין ומתכנן. בדרך כלל ארגונים מקצועיים העוסקים בתחום זה יוצרים סדרות של חוזים בין המזמין ובין כל אחד מהמעורבים בהקמת הפרויקט, כאשר כל החוזים שבסדרה מתואמים לחלוטין ביניהם, וההגדרות שבחוזים אחידות.

בין  הארגונים  הידועים  שהוציאו סדרות של חוזים סטנדרטיים ניתן לציין את FIDIC, AGC, ו- JCT. כמעט אצל כולם קיימים חוזים סטנדרטיים מתואמים לכל ההתקשרויות הנדרשות לפרויקט, כמפורט להלן:

–     חוזה בין מזמין וקבלן (על בסיס כתב כמויות).

–     חוזה בין מזמין וקבלן (על בסיס מחיר קבוע).

–     חוזה בין מזמין וקבלן (לפרויקט תכנון-ביצוע).

–     חוזה בין מזמין ומתכנן.

–     חוזה בין מזמין ומנהל פרויקט ("Owner's Representative").

–     חוזה בין מזמין ומנהל ביצוע ("Construction Manager").

–     חוזה בין קבלן ראשי וקבלן משנה.

–     חוזה בין מזמין וקבלן שאינו ראשי ("Trade Contractor").

ועוד…

סטנדרטיזציה של חוזי ההתקשרויות מקלה על כל העוסקים בהקמתו של הפרויקט. תאום בין חוזי ההתקשרויות מקלה על ההידברות הנדרשת על מנת להגיע להבנה מלאה בין כל הגורמים המעורבים, הנדרשת להצלחת הפרויקט,  וגם בין השאר,  לצמצום הסכסוכים המשפטיים הרבים והמיותרים שבענף. כשנגיע למצב כזה,  נראה ענף בניה אחר, בעל תרבות עסקית שונה מהקיים היום,  לטובת כל המעורבים בענף, כולל המזמינים. עם קצת יוזמה, בעיקר מצד המזמינים הגדולים, ומתוכם,  בעיקר מצד משרד האוצר החולש על חלק גדול מההתקשרויות בענף, ניתן להגיע למצב של שפה אחידה ומתואמת לניהול החוזים בענף הבניה.

שיתוף המאמר