PPP

בעשור האחרון מתרבים פרויקטי בינוי ותשתיות המבוצעים במודלים שונים של ppp (Private Public Partnership).

 

לרוב מדובר בפרויקטים לאומיים, מורכבים במיוחד ועתירי משאבים, המבוססים על שיתוף פעולה והסכמי התקשרות ארוכי טווח בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי שניהולם מצריך ידע ומומחיות ייחודיים.

 

במהלך שנות פעילותנו, הובלנו עבור משרדי ממשלה, צה"ל ורשויות מוניציפליות (?).  פרויקטי PPP, מהגדולים והמשמעותיים ביותר הן בתחום הבינוי והן בתחום התשתיות. 

בין פרויקטי שניהלנו ניתן למנות את … שנוהלו בשיטת BOT (D) (Build Operate Transfer Design) 

פרויקט… ופרויקט…  שנוהלו שיטת  PFI (Private Finance Initiative)

תהליך העבודה כולל