נתצ"ים וחניונים

חניון ומסוף תחבורתי 4/9, ירושלים

חניון ומסוף תחבורתי 4/9, ירושלים

ביצוע בינוי לחניון תת-קרקעי, תשתיות ומערכות לרבות מנהרה באורך 40 מ' למעבר אוטובוסים, קידום זמינות ותשתיות טעינה לחניונים של 250 אוטובוסים חשמליים ומסוף אוטובוסים לצפון…