גשרים

עבודות תשתיות וגישור קטע C רינתיה – טירת יהודה  

עבודות תשתיות וגישור קטע C רינתיה – טירת יהודה  

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
גישור ודיפון בקטע C של מסילה מזרחית

גישור ודיפון בקטע C של מסילה מזרחית

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
אב טיפוס פרויקט תשתיות

אב טיפוס פרויקט תשתיות

פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות…
גשר 10

גשר 10

פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות…