מגורים צמודי קרקע

שכונת כרמי גת – קרית גת

שכונת כרמי גת – קרית גת

ביצוע תשתיות ופיתוח עבור שכונה חדשה, 7,500 יחידות דיור, בצפון קריית גת, כולל ביצוע גשרים, כבישים, מחלפים, עבודות פיתוח ועוד.