shelly

אתר מקורות גרנות

אתר מקורות גרנות

פרויקט של כ 200 דונם הכולל הקמת מתקן הקשיה למים מותפלים, הקמת בריכת מי גלם בנפח 3,750 מ"ק, הקמת בריכת מי מוצר בנפח 10,000 מ"ק,…
כביש 31

כביש 31

הרחבת כביש לדו-מסלול ודו נתיבי ביצוע מחלפונים, כולל, בין השאר, ארבעה גשרים, מע' ניקוז ותיעול לאורך הכבישים, מע' תאורת רחוב, מעברים חקלאיים, אדריכלות ופיתוח נוף,…
כביש 79 

כביש 79 

הרחבת כביש לדו מסלולי, דו נתיבי כולל הקמת מחלפונים. ניהול תכנון, הפקעות וניהול ביצוע, ניהול תזרים ואומדן פרויקטילי, ניהול סיכונים, ניהול לו"ז, ניהול בטיחות, עבודה…
חניון ומסוף תחבורתי 4/9, ירושלים

חניון ומסוף תחבורתי 4/9, ירושלים

ביצוע בינוי לחניון תת-קרקעי, תשתיות ומערכות לרבות מנהרה באורך 40 מ' למעבר אוטובוסים, קידום זמינות ותשתיות טעינה לחניונים של 250 אוטובוסים חשמליים ומסוף אוטובוסים לצפון…
מסילה מזרחית קטע C

מסילה מזרחית קטע C

ניהול תכנון וניהול ביצוע על הקמת מסילה באורך 18 ק"מ כולל 3 תחנות.
אב טיפוס פרויקט תשתיות

אב טיפוס פרויקט תשתיות

פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות…
גשר 10

גשר 10

פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות הפרויקט.פה צריך לשים מידע אודות…
סינמה סיטי באר שבע

סינמה סיטי באר שבע

ניהול התכנון והפיקוח על מתחם הבילוי, משתרע על שטח בנוי של כ- 75 אלף מ"ר מתחם סינמה סיטי עם 20 אולמות קולנוע מתוחם אולם תיאטרון…
קמפוס מבואות הנגב

קמפוס מבואות הנגב

הקמת 3 מבנים לשכבות חטיבה עליונה, מבנה מנהלה, 4 מבנים לשכבות חטיבת הביניים, אמפיתאטרון ומסוף נוסעים, כחלק מקמפוס מבואות הנגב.
מבנה ד' במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מבנה ד' במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

הקמת מבנה המשמש לכיתות ומעבדות. ניהול התכנון והביצוע על הקמת מבנה המשמש לכיתות ומעבדות בגודל של 10,000 מ"ר. סוגי העבודות: בטון, פלדה, בינוי, מערכות, מורכבות…