הילה

תחנת PRMS קריית גת

תחנת PRMS קריית גת

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
דברת ציפורת

דברת ציפורת

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
תחנת PRMS חיפה

תחנת PRMS חיפה

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
הקמת מוסך חשמלי DP3

הקמת מוסך חשמלי DP3

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
מתחם תפעולי באר שבע

מתחם תפעולי באר שבע

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
הקמת תשתית חשמל קבועה

הקמת תשתית חשמל קבועה

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
ניטור שבילי אופניים

ניטור שבילי אופניים

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
MTEV

MTEV

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
כביש 859 החדש עוקף נהריה

כביש 859 החדש עוקף נהריה

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
מסילה מזרחית קטע C- מקטע T72-T73

מסילה מזרחית קטע C- מקטע T72-T73

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.