MTEV

שם המזמין: נתיבי איילון
מיקום הפרויקט: סין ולאחר מכן מרכז לניסויים בתחבורה חכמה, אשדוד
אודות הפרויקט:

במסגרת החיפושים של משרד התחבורה אחר פתרונות מגוונים להסעת המונים, החליט המשרד לבחון כלי תחבורה חשמלי וחדשני שיוצר בסין שהוא רכבת קלה על גלגלים.
מחלקת הפרויקטים הטכנולוגיים של אפשטיין ניהלה את הפרויקט, שהיה ראשון מסוגו בישראל, וכלל בחינה מעשית של הכלי הן בחצר היצרן בסין (תוך כדי תקופת הקורונה המאתגרת) והן בישראל, בניסוי שנמשך מספר חודשים והקיף בחינות מגוונות בכל הקשור ליכולות הכלי ולמידת התאמתו לשימוש במדינת ישראל.