תחנת PRMS קריית גת

שם המזמין: נתג"ז
מיקום הפרויקט: קריית גת
אודות הפרויקט:

הוספה של סקיד נוסף ל- PRMS קיים עבור מפעל "סוגת" באזה"ת ק. גת, ב- 2015. יצרן הציוד ARG, מבצע ההתקנה – AFCON.