DP4, מסילה מזרחית קטע C

שם המזמין: רכבת ישראל
מיקום הפרויקט: תחנת רכבת ראש העין צפון
אודות הפרויקט:

פרויקט הנדסי מורכב כחלק מעבודות המסילה המזרחית הכולל:
• הארכת 2 רציפים קיימים והוספת רציף חדש לתחנת ראש העין צפון.
• בניית 2 מסילות חדשות והכפלת מסילה קיימת לאורך הפרויקט.
• גשר רכבתי מעל נחל רבה.
• 2 מבני הגנה למוביל הארצי.
• הפרדה מפלסית חדשה.
• בניית קירות אקוסטיים בסמוך לישובים אלישמע ונווה ירק.
• תחנות שאיבה, מעבירי מים.