חניון ומסוף תחבורתי 4/9, ירושלים

שם המזמין: מוריה –חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מיקום הפרויקט: לורם אינספום
אודות הפרויקט:

ביצוע בינוי לחניון תת-קרקעי, תשתיות ומערכות לרבות מנהרה באורך 40 מ' למעבר אוטובוסים, קידום זמינות ותשתיות טעינה לחניונים של 250 אוטובוסים חשמליים ומסוף אוטובוסים לצפון ירושלים (מחלף 4/9). לרבות שלביות ביצוע של חניון זמני וחניון קבוע.