מנהרת תשתיות – חיבורי נמל מפרץ שלב ב'

שם המזמין: חברת נמלי ישראל
מיקום הפרויקט: נמל המפרץ, חיפה
אודות הפרויקט:

בניית מנהרת תשתיות בעלת 3 פרוזדורים במספר חתכים טיפוסיים באורך של כ- 1,850 מ' וחיבורה למנהרה קיימת.
בניית 8 מתחמים תת קרקעיים שנועדו לאפשר את תפעול המנהרה במישור הטכני, הלוגיסטי ובטחוני, לאנשים ולציוד.