כביש 333 בין כביש 34 לצומת חדש אור הנר שדרות

שם המזמין: נתיבי ישראל
מיקום הפרויקט: מצפון לעיר שדרות ומדרום לקיבוץ אור הנר
אודות הפרויקט:

קטע הדרך שבין כביש 34 לכיוון מזרח באורך של כ 1.5 ק"מ שהינו מקטע המערבי לכביש 333 .
במסגרתו יבוצע חיבור צפוני עד הכניסה לקיבוץ אור הנר וכן חיבור דרומי עד הכניסה לשדרות והסדרת צומת חדש.
תכולת הפרויקט
• סלילת כביש 333 חדש באורך של כ- 1.5 ק"מ בקטע הכביש שבין צומת כביש 34 לצומת חדש המחבר בין אור הנר לשדרות
• עבודות תאורה.
• עבודות בטון הכוללים בין היתר קירות תומכים, תעלות בטון ומעבירי מים.
• עבודות ניקוז