כביש 79 

שם המזמין: נתיבי ישראל
אודות הפרויקט:

הרחבת כביש לדו מסלולי, דו נתיבי כולל הקמת מחלפונים.
ניהול תכנון, הפקעות וניהול ביצוע, ניהול תזרים ואומדן פרויקטילי, ניהול סיכונים, ניהול לו"ז, ניהול בטיחות, עבודה מול גורמי חוץ, קידום זמינות , העתקת מערכות.