כביש 77

שם המזמין: נתיבי ישראל
אודות הפרויקט:

סלילה ופיתוח כבישים 722/77/75 באורך כולל של כ 10 ק"מ כולל מחלף ישי, 5 גשרים, קירות תמך, מעבירי מים, גינון.