הקמת תשתית חשמל קבועה

שם המזמין: נתיבי איילון
מיקום הפרויקט: מרכז הניסויים לתחבורה חכמה, אשדוד
אודות הפרויקט:

מרכז הניסויים לתחבורה חכמה של חברת נתיבי איילון הוקם בשטח של מה שפעם היה מגרש ההחלקה לרכבים בא.ת אשדוד.
בשל מורכבות סטטוטורית, מרכז הניסויים החל לפעול עוד בטרם הושלמו כלל עבודות התשתית, ביניהן חיבור האתר לחשמל קבוע ופריסת רשת חשמל באתר שתתמוך בייעודו – מימוש ניסויים.
מחלקת הפרויקטים הטכנולוגיים של אפשטיין ניהלה את פרויקט תכנון והקמת רשת החשמל לאתר אשר כלל בתוכו עבודה לא מעטה להסדרת האתגר של קבלת חשמל קבוע מחברת חשמל על-אף המורכבות הסטטוטורית.