אתר מקורות גרנות

שם המזמין: מקורות – חברת המים הלאומית של ישראל
מיקום הפרויקט: גרנות
אלמנטים עיקריים: פרויקט של כ 200 דונם הכולל הקמת מתקן הקשיה למים מותפלים, הקמת בריכת מי גלם בנפח 3,750 מ"ק, הקמת בריכת מי מוצר בנפח 10,000 מ"ק, הקמת בריכת מים מושבים (שפד"ן) בנפח 32,000 מ"ק, הקמת תחנת שאיבה, הקמת מתקן לקליטת מי מוצר במאגר גרנות ב', ביטול מאגר גרנות א' והקמת תחנת מי מוצר, קווי צנרת בתחום התחנה.