משרות

מפקח/ת

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מנהל/ת תכנון

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

PMO

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מתאמ/ת תכנון

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מנהל/ת פרויקט לגוף בטחוני (נדרש סיווג)

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מפקח/ת לפרויקטי תשתיות עירוניות

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מנהל/ת פרויקטים מנוסה לניהול תכנון וביצוע

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מנהל/ת פרויקט לתכנון וניהול פרויקטים בבניה

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מפקח/ת תשתיות

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז

מנהל/ת תכנון – תשתיות

מנהל/ת פרויקטים תכנון מוקדם וסטטוטורי אזור המרכז