צמרות דן פתח תקוה

שם היזם: "נהור"- חברת דן
מיקום הפרויקט: פתח- תקווה
אודות הפרויקט:

שלב א'- 82 יח"ד- 25 קומות ע"ג 3 קומות חניון
שלב ב'- 218 יח"ד 30 קומות ב- 2 בניינים ע"ג 4 קומות חניון.
סטטוס: הושלם ואוכלס.