נווה ברק

שם היזם: מנהלת המגורים של המשטרה
מיקום הפרויקט: ירושלים
אודות הפרויקט:

הקמת ששה מבני מגורים בני 7-9 קומות, 108 – יח"ד סה"כ, על צלע הר בשכונת רמות בירושלים.
המבנים מדורגים בשתי שורות כך שבכל שורה שלושה מבנים במפלסים
שונים.
שורה תחתונה מונה 3- מבנים בני 7- קומות הכוללות קומה מפולשת.
שורה עליונה מונה – 3 מבנים בני 9- קומות ללא קומה מפולשת.
שטח המגרש: 12,389מ"ר
שטח בנוי: כ- 17,000מ"ר