מכרזים על בסיס תחרות של עלות וזמן / ד"ר יואב סרנה

בפרויקטי בינוי ותשתיות רבים, למשך זמן הביצוע של הפרויקט חשיבות רבה, לעיתים אף יותר מאשר לעלותו. בשיטת המכרזים המקובלת כיום בארץ התחרות הינה על העלות בלבד, ללא כל התייחסות לזמן, פרט לדרישה לעמידת  הקבלן הזוכה בלוח הזמנים שנקבע במכרז.

בפרויקטים רבים הסיסמה ש"הזמן הוא כסף" אינה קלישאה. בפרויקטים אלה יש למצוא את הדרך לתחרות בין קבלנים גם על נושא משך זמן ביצוע הפרויקט. בארה"ב משתמשים כבר למעלה מעשר שנים בשיטות מכרזים "מתקדמות" הכוללות מרכיב של זמן, ולפי תוצאות העבודה המתוארת בהמשך, בהצלחה.

פרופ'  הרבסמן מאוניברסיטת פלורידה בדק 3,000 פרויקטים שבוצעו בחמש השנים האחרונות, בעיקר של "מעצ" פלורידה, מהם 1,200 פרויקטים בשיטות מכרזים "מתקדמות" שהושוו ל- 1,800 פרויקטים בשיטות מכרזים קונבנציונאליות. מסקנות המחקר מעניינות, כאשר המסקנה המעניינת ביותר הינה, לדברי המחקר, ששיטות המכרזים ה"מתקדמות" קיצרו את משך ביצועם של פרויקטים בלמעלה מ- 30% (!), ללא הגדלת עלותם וללא פגיעה באיכותם.

חמש השיטות שנבדקו הן:

א)         מכרז על בסיס עלות וזמן

החישוב הכלכלי הבסיסי לשיטה זו (ולכל השיטות המפורטות בהמשך) הינו חישוב עלות "ערך יחידת זמן של קידום הפרויקט" (המלצות המחקר להסתפק בחישוב ערך העלויות הישירות, ולא "להסתבך" בחישוב ערכי עלויות עקיפות).

במכרז בשיטה זו הקבלן מציע עלות לפרויקט ומשך זמן. משך הזמן מוכפל בערך שנקבע במכרז ליחידת הזמן ומתווסף לעלות המוצעת ע"י הקבלן, לצורך בחירת הקבלן הזוכה (התשלום  לקבלן הינו, כמובן, רק בהתאם לעלות המוצעת על ידו, ואינו כולל את תחשיב העלות לזמן, שהינו, כאמור, לצורך בחירת הקבלן הזוכה בלבד). לוח הזמנים החוזי בהתקשרות הינו, כמובן, לוח הזמנים שהציע הקבלן,  והוא כולל קנסות לאי עמידה בו. (המלצה מעניינת של המחקר היא שלא לנקוב במכרז לוח זמנים. לדברי המחקר, הקבלנים הציגו תמיד לוחות זמנים קצרים יותר כאשר לא הוצג להם לוח זמנים של המציע, שלטענת המחקר אינו "מצטיין" בהכנת לוחות זמנים לביצוע).

המחקר נותן לשיטה זו, ולשיטה הבאה של מכרז על בסיס עלות וזמן + תמריץ, את הניקוד הגבוה ביותר, וטוען ששיטה זו הביאה לתוצאות הטובות ביותר בקיצור לוחות זמנים, ללא הגדלת עלויות וללא פגיעה באיכות.

ב)         מכרז על בסיס עלות וזמן + תמריץ

שיטה זו זהה לשיטה הראשונה שהוצגה לעיל,  בתוספת תמריץ (בונוס) לקיצור נוסף של לוח הזמנים מעבר להצעת הקבלן. בדרך כלל התמריץ הינו בגובה ערך קידום הפרויקט ליחידת זמן, ומומלץ להשתמש בה בפרויקטים בהם לוח הזמנים הינו בחשיבות גבוהה עוד יותר.

ג)         מכרז עם קנס-פרס

שיטה זו (המקובלת גם בישראל) קיבלה במחקר את הציון הנמוך ביותר בתוספת המלצה שלא להשתמש בה. המחקר מראה שלוחות הזמנים שקובעים המזמינים ארוכים יותר מהנדרש, וב- 98% (!) מהמקרים שולמו לקבלנים פרסים.

ד)         מכרז על בסיס תשלום "עלות לשכירת מסלולים"

מכרז זה מתאים לפרויקטי תשתיות, בעיקר כאלה הקשורים להרחבת דרכי תחבורה קיימות. הרעיון הוא שהקבלן משלם,  גם לפי זמן,  בגין כל סגירת מסלול או נתיב לשימוש הציבור. שיטה זו,  שמקורה באנגליה (שם היא כנראה עובדת בהצלחה), לא נקלטה בהצלחה בארה"ב (מהטענה שהיא "מסובכת" מידי).

ה)         שיטת ה"בונוס ללא תרוצים"

שיטה זו, המתאימה לפרויקטים הנדרשים להשלמה בזמן קצר ביותר,  קובעת תשלום תמריץ לגמר פרויקט במועד שנקבע, ללא התחשבות באירועים שהיו במהלך הפרויקט, כולל אפילו אירועי כח עליון. שיטה זו מומלצת ע"י המחקר לפרויקטים הנדרשים בזמן קצר ביותר, בתנאי שהתמריץ המוצע הינו גבוה.

שיתוף המאמר