מי צריך להיות מעורב בכתיבת חוזי ביצוע?

אחת ממטרותיו של חוזה בין שני צדדים הינה לקבוע את מערכת היחסים ביניהם, לצורך קיומה של ההתקשרות עליה הסכימו שני הצדדים. חוזים רבים (כמו רכישת דירה, למשל) הינם בעלי תכולת פעילות מועטה בין שני הצדדים (תשלומים מצד אחד ומסירת הדירה ע"י הצד השני). חוזי ביצוע בניה, מאידך, הינם בעלי תכולה הנובעת מקשר פעיל וארוך בין שני הצדדים שנדרש בו שיתוף פעולה בין הצדדים עד לקבלת "מוצר" הבניה בסופו של התהליך הארוך והמורכב.

חוזי ביצוע בניה נכתבים, בדרך כלל, וצריכים להיכתב, ע"י עורכי דין. ראייתו של עורך דין בכתיבת החוזה הינה שיפור מצבו של הצד שאותו הוא מייצג, באם יגיעו הצדדים לבית המשפט. עורך הדין ינסה לכלול בחוזה את המרכיבים שיסייעו לו להגן על לקוחו בבית המשפט. הראייה המובילה בכתיבת החוזה הינה של עימות פוטנציאלי בין הצדדים, ונסיון לשיפור עמדות בעימות, עוד לפני שהעימות נוצר.

תהליך "יצירת" מוצר הבניה הינו, כאמור לעיל, ארוך, מורכב, וכולל אי וודאויות ושנויים בתכולת העבודה. מורכבותו של התהליך מביאה, בין השאר, לקיומו של "שחקן" שלישי בתהליך – מנהל הפרויקט, שבדרך כלל הינו מהצד של המזמין, אבל מחובתו לשרת את הפרויקט בנאמנות מקצועית ובהגינות. עבור מנהל הפרויקט, החוזה בין הצדדים הינו כלי ניהולי המשרת אותו בניהול, תאום, בקרה ופיקוח על התהליך המורכב של "יצירת" הבניה. הניהול מתבסס על "כללי המשחק" שקבעו הצדדים ביניהם, במסגרת החוזה, ועל מנהל הפרויקט לנהוג לפיהם. כללי התנהגות וניהול אינם יכולים להיות לעומתיים. הם צריכים להתבסס, בראש ובראשונה, על שיתוף פעולה בין הצדדים. האיזון הנדרש בין הגנה על הלקוח במקרה של עימות פוטנציאלי ובין כללי התנהגות המתבססים על שיתוף פעולה הינו עדין. בדרך כלל אין בחוזי הבניה איזון נכון.

לדוגמה (מתוך חוזה בין חברה ממשלתית וקבלן) – נכתב בחוזה (שהוכן ע"י עורך הדין של המזמין) שהקבלן יהיה אחראי לתוצאות אי התאמה במידות (בתכניות), במידה והוא לא יגלה אותן. מנהל הפרויקט מטעם המזמין, חייב לנהל את הפרויקט בהתאם לחוזה שנחתם בין הצדדים. כביכול, עליו למלא את הדרישה החוזית לגביית פיצוי מהקבלן על טעויות של מתכנני המזמין (שספק אם תעמוד במבחן משפטי). אם מנהל הפרויקט אכן יפעל לפי הכתוב בחוזה הוא יפגע בנאמנות המקצועית שלו, והוא יפעל בניגוד לדעת בתי משפט, שכבר פסקו רבות את דרישותיהם ממנהלי הפרויקטים לפעול באופן מקצועי והגון.

המשפט הנ"ל נכתב בחוזה ע"י עורך דין שרצה לשפר, אולי, את מעמדו של לקוחו במקרה של עימות בבית המשפט (אולי מתוך הערכה, שיתכן שבית המשפט "יקנה" טענה חוזית זו, למרות אי סבירותה). אין ספק שעורך הדין לא חשב על כך שהחוזה הינו גם נוהל העבודה בין המזמין והקבלן, והינו המסמך המנחה את הצדדים ואת מנהל הפרויקט כיצד לפעול. התוצאה הינה חוזה שמונע שיתוף פעולה ומקרב עימות בין הצדדים.

אין ספק שחוזים צריכים להיכתב ע"י עורכי דין. טוב יעשו עורכי דין אם יערבו את מנהל הפרויקט המיועד (או לחלופין יקבלו חוות דעת מקצועית – הנדסית – ניהולית) בכתיבת חוזה הביצוע לבניה. האיזון בין שתי הגישות נדרש לצורך הצלחתו של הפרויקט.

שיתוף המאמר