עקרון אסטרטגי / ד"ר יואב סרנה

מאמר זה מבוסס על מאמר בשם "כיצד מורידים אסטרטגיה מההנהלה לשטח" שהתפרסם ב- Harvard Business Review ע"י אורית גדיש (ישראלית, לשעבר,  וכיום יו"ר דירקטוריון חברת ייעוץ מהגדולות בארה"ב) ביחד עם ג'יימס גילברט.

הדרך הטובה ביותר להטמיע אסטרטגיה שגובשה לחברה,  בקרב כל עובדיה,  הינה במשפט שייקבע בזכרון ושניתן לפעול לפיו,  ושיימצה את האסטרטגיה של הארגון בצורה קצרה. כלי זה משמש תמיד את החברה,  והיטב,  והוא שימושי בעיקר בסביבה עסקית משתנה.

תאור של אסטרטגיה של חברה במשפט תמציתי,  מעין מרשם, הוא מהלך חשוב,  מפני שאסטרטגיה עסקית לא תועיל הרבה אלא אם  אנשים יבינו אותה ויוכלו להפעיל אותה – הן ביחס להחלטות צפויות מראש והן במקרים שלא נצפו מראש.

היופי שבעקרון אסטרטגי של חברה – ולכל חברה צריך להיות עקרון אחד בלבד – הוא בכך שכל אנשי הארגון יוכלו לפעול ביודעין למען אותה המטרה האסטרטגית.

ניתן לחשוב שעקרון אסטרטגי  הינו "הצהרת משימה". אלה הם שני כלים שונים. הצהרת משימה מביעה שאיפה. עקרון אסטרטגי הוא משפט מוכוון פעולה. אם ניקח את ג'נרל אלקטריק כדוגמה, נמצא שהצהרת המשימה שלה הינה – "להתמקד בהצלחת הלקוח", לעומת זאת העיקרון האסטרטגי שלה הינו עקרון מוכוון פעולה – "להיות מספר 1 או מספר 2 בכל ענף שבו אנו מתחרים,  או להסתלק משם".

חברה נוספת,  שהוזכרה במאמרים הקודמים,  הינה חברת התעופה Southwest שהעקרון האסטרטגי שלה הינו – "לענות על צרכי הנסיעה של לקוחות לטווחים קצרים בתעריפים תחרותיים מול מחירי הנסיעה באוטובוס".

Southwest היתה חברת התעופה היחידה שלא הפסידה כסף ב-25 שנים רצופות, כולל בשנים קשות לתעופה האזרחית. החברה קיבלה את כל החלטותיה החשובות על בסיס העיקרון האסטרטגי שלה. כאשר היא פתחה קו חדש לדנבר, שהיה בעל יעד פוטנציאלי לתנועה רבה, ולכאורה הרחבה הגיונית של פעילותה, החברה  נוכחה כי בעיות בשדה התעופה של דנבר, שלא היו קשורות אליה, גרמו לה לעיכובים בטיסות וכתוצאה מכך לעליה בעלויות. למרות הצמיחה הפוטנציאלית, החברה ראתה פגיעה בעקרון האסטרטגי של תחרות מחירים מול נסיעה באוטובוס, והחליטה על ביטול הקו.

עקרון אסטרטגי צריך להנחות את הקצאת המשאבים של החברה (הון, זמן, תשומת לב הנהלה, עובדים) על מנת ליצור יתרון תחרותי. העיקרון אמור להגיד לחברה מה לעשות, ולא פחות מכך, מה לא לעשות. העיקרון האסטרטגי  של מרבית החברות שהשכילו לנסח לעצמן עקרון מוצלח היה עקרון מנחה וברור שסיכם את תמציתה של אסטרטגיה עסקית מקיפה ושלמה. העיקרון האסטרטגי דומה לקוד הגנטי של החברה המבדל אותה ממתחריה.

העיקרון האסטרטגי של חב' אפשטיין יוכל להיקבע לאחר שתקבע אסטרטגית החברה. תהליך קביעת העיקרון צריך להיות מלווה במשובים מצד מנהליה ועובדיה הבכירים. לאחר ניסוחו הסופי, יהיה צריך להפיצו לכל עובדי החברה ולפרסמו. הטמעתו של העיקרון האסטרטגי בקרב המנהלים והעובדים צריכה להיות המשך של הטמעת האסטרטגיה של החברה. לאסטרטגיה מבריקה שלא מיישמים אותה אין כל ערך. כך אין ערך לעקרון אסטרטגי שאינו מפורסם ומיושם באופן תכליתי.

בהנחה שהאסטרטגיה של החברה תהיה סביב נושאי הלקוחות, האיכות והערכת הלקוחות את איכות עבודת  החברה, ניתן להציע, כהצעה ראשונית, שבוודאי תשתנה בתהליך ניסוחו, את העיקרון הבא: "התמקדות בעבודה עם לקוחות המסוגלים להעריך את תרומתה של החברה להם".

שיתוף המאמר