בית חולים שיקומי עלה נגב

שם היזם: עלה נגב
מיקום הפרויקט: מועצה אזורית מרחבים
אודות הפרויקט:

מחלקות שיקום אורתופדיה ונוירולוגיה
מכוני שיקום פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
מבנה כניסה , כל המערך הלוגיסטי
מכון מחקר של בי"ס לסיעוד
כ – 15,000 מ"ר