כבישים 65/4 | מפרידן כסייפה | מפגש כבישים 60/31 | תב"ע הרחבת קיבוץ כרמים | תב"ע הרחבת קיבוץ בית קמה | תב"ע הרחבת מושב תעשור

Designed & Created by Studio Vered Nevo

משרדי הנהלה ואזור מרכז | טל: 03-7396722 | פקס: 03-7396725