מרכז הדרכה של משטרת ישראל | אחזקה PFI | כביש 431 | עיר הבה"דים | הנתיב המהיר

Designed & Created by Studio Vered Nevo

משרדי הנהלה ואזור מרכז | טל: 03-7396722 | פקס: 03-7396725