כפר עלה נגב | קמפוס מבואות הנגב | תפוח פיס | אולמות התעמלות | מבנה מים שדה בוקר | רוח מדבר | מבנה ביולוגיה שדה בוקר

 מכון עזריאלי להעצמה חינוכית | אודיטוריום שדה בוקר

Designed & Created by Studio Vered Nevo

משרדי הנהלה ואזור מרכז | טל: 03-7396722 | פקס: 03-7396725